AVG

Op de vraag hoe ver het instructierecht reikt heeft de kortgedingrechter antwoord gegeven in de zaak van Blauw Research tegen het ICT-bedrijf Nebu. Wat speelt er? Blauw is een marktonderzoeker die gebruik maakt van de ICT-dienstverlening van Nebu. Op 10 en 11 maart 2023 vond er een cyberaanval...

Vraag Staat een ziekenhuis c.q. arts het vrij zonder medische machtiging van patiënt de voor beoordeling van haar aansprakelijkheidstelling benodigde medische gegevens aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuis c.q. arts te verstrekken? Deze vraag speelde tussen een patiënt die claim had en het Albert Schweitzer ziekenhuis (hierna ASZ). Antwoord...