Rechter hekelt ‘oertijd denken’ bij softwareontwikkeling

Rechter hekelt ‘oertijd denken’ bij softwareontwikkeling

Oertijd denken bij ICT-dienstverlening

Rechter is in deze zaak opmerkelijk ‘hard’ tegen Opdrachtgever die met zijn ICT-dienstverlener een geschil heeft over de ontwikkeling en oplevering van een webshop. De rechter laat zich op een niet mis ter verstane wijze uit:

“Een website was in de oertijd van het world wide web vaak niet veel meer dan een verzameling (meestal: html-) documenten, statisch opgeslagen op een server, klaar om te worden opgevraagd door de webbrowser van de gebruiker. Bij de interactieve websites van tegenwoordig – en zeker bij webshops – komt heel wat meer kijken.”

Discussie: inspanningsverbintenis vs resultaatsverbintenis:

De rechter gaat vervolgens in op zeer elementaire zaken bij een ICT-overeenkomsten. Hij trekt ten nadele van de opdrachtgever  de volgende conclusies:

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Uit niets gesteld of gebleken dat Opdrachtgever op enige manier heeft geprotesteerd tegen de toepassing van de algemene voorwaarden, terwijl Opdrachtgever wel uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Offerte een alomvattend plan?

Offerte bevat geen afspraken of toezeggingen, maar slechts een opsomming van posten/werkzaamheden die te weinig concreet om een bepaald eindresultaat te kunnen omschrijven.

Opleverdata fatale termijnen?

Tussen partijen niet overeengekomen dat er wel sprake zou zijn van een fatale opleverdatum. Dat ICT-dienstverlener in haar communicatie richting Opdrachtgever mogelijke opleverdata heeft genoemd, maakt nog niet dat deze data als fataal kunnen worden aangemerkt.

Maak duidelijk welke inspanning verwacht wordt

Het had op de weg van Opdrachtgever gelegen om nauwkeurig te stellen welke inspanning zij van ICT-dienstverlener had mogen verwachten onder de overeenkomst, anders dan in termen van een te behalen resultaat (er is immers geen sprake van een resultaatsverbintenis, maar van een inspanningsverbintenis).

Inspanning heeft te maken met urenbesteding en weinig met resultaat

Opdrachtgever richt haar pijlen op het verkeerde, namelijk op het resultaat en niet op de verrichte inspanningen. Eén van de belangrijkste elementen van de inspanningen is de hoeveelheid gemaakte uren, die is beschreven en onderbouwd. Daarover zwijgt Opdrachtgever, terwijl deze urenbesteding bij Opdrachtgever wel bekend was. Immers, er was tijdens het project veelvuldig contact en overleg.

De uitspraak is hier te raadplegen: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2022:5399