Reflexwerking en stilzwijgende verlenging

Reflexwerking en stilzwijgende verlenging

Over een paar maanden (december 2011) treedt de wet* in werking die het onder andere verbiedt om met consumenten overeenkomsten aan te gaan die langer duren dan één jaar (uitzonderingen daargelaten). Daarna moet de consument maandelijks kunnen opzeggen. Handig voor uw sportschoolabonnement waar u maar niet van afkomt.

Deze bepalingen komen terecht in de zwarte lijst**. De zwarte lijst is een lijst van bepalingen waarvan bij voorbaat al vast staat dat als een bepaling uit die lijst voorkomt in algemene voorwaarden deze bepaling onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.

Zoals gezegd, geldt deze bescherming alleen voor partijen die de overeenkomst gesloten hebben niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Maar het geldt ook voor partijen die wel handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep en heel dicht tegen die consument aan zitten. Een ZZP-er bijvoorbeeld. Dit heet reflexwerking.

Met die partijen zou de rechter wel eens mee kunnen gaan in een betoog dat een bepaling tot stilzwijgende verlenging waarbij er niet maandelijks tussentijds kan worden opgezegd, of een bepaling waarbij een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode langer dan één jaar zonder tussentijdse opzegmogelijkheden na één jaar, onredelijk bezwarend is en dus vernietigd kan worden.

Advies is om uw algemene voorwaarden daarop te (laten) controleren en daarbij na te gaan met hoeveel kleinere partijen u zaken doet. Denk daarbij aan SaaS overeenkomsten die u bent aangegaan met kleine zelfstandigen.

 

* De wet in kwestie heet Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten en kan hier worden ingezien.

** De zwarte lijst is in het Burgerlijk Wetboek te vinden in artikel 236 van boek 6. Let er op dat die lijst niet alleen geldt voor algemene voorwaarden, maar ook voor overeenkomsten waar de wederpartij weinig invloed op heeft (adhesiecontracten).