EU-richtlijnen levering digitale diensten en inhoud en verkoop goederen met digitaal element

EU-richtlijnen levering digitale diensten en inhoud en verkoop goederen met digitaal element

De Europese richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud worden geïmplementeerd en het implementatiewetsvoorstel ligt nu ter consultatie. De richtlijnen regelen o.a. dat consumenten zowel voor digitale inhoud (bijv. games, applicaties), digitale diensten (bijv. streaming) als voor goederen met een digitaal element (bijv. een smart TV) recht krijgen op (veiligheids-)updates zolang zij die redelijkerwijs mogen verwachten. Ook wordt de duur van de omkering van de bewijslast ten gunste van de consument verlengd van zes maanden naar één jaar.

De richtlijnen maken deel uit van het geheel van Europese richtlijnen op het terrein van consumentenbescherming. Het doel van de richtlijnen is om bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en de verwezenlijking van een hoog en zo uniform mogelijk niveau van consumentenbescherming door een aantal aspecten in het overeenkomstenrecht voor consumenten te harmoniseren.

De richtlijnen zijn van dwingend recht en dat betekent dat de handelaar en verkoper niet ten nadele van de consument (koper) kunnen afwijken.

Nalevingsmaatregelen bedrijven

Verwacht wordt dat in het kader van de Richtlijnen bedrijven de volgende maatregelen dienen te nemen:

  • opstellen van beleid en procedures ten aanzien van de update en conformiteitsverplichtingen
  • aanpassen van websites/webshops
  • het bijwerken van de algemene voorwaarden
  • het ontwikkelen van nieuwe (versies van) informatiedocumenten (consumentenovereenkomsten, bonnen, posters, borden e.d.)

 

Het implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud ligt nu ter consultatie. Allen die zich geroepen voelen kunnen op het implementatiewetsvoorstel een reactie geven.

Bron: https://www.internetconsultatie.nl/verkoop_goederen_levering_digitale_inhoud