Overnemen van een webwinkel. Waar op te letten?

Overnemen van een webwinkel. Waar op te letten?

Het kopen van een webwinkel is bedrijfsovername

Het kopen van een webwinkel verschilt niet met het kopen van een onderneming, en is in die zin dus te kwalificeren als een bedrijfsovername, en volgt wat dat betreft ook de navolgende stappen:

  • Prille aftastingsfase
  • Letter of intent met geheimhouding en exclusiviteit
  • Onderzoek (due dilligence)
  • Contracteren

Maar waar dient u nu specifiek op te letten als u een webwinkel overneemt.

Koop van aandelen of activa-passiva-transactie?

Als de webwinkel wordt geëxploiteerd binnen een rechtspersoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.) of een naamloze vennootschap (N.V.). Kan worden volstaan met het kopen van de aandelen. Let er dan wel op dat geen andere activiteiten worden verricht binnen die rechtspersoon die u eigenlijk niet wil overnemen. In sommige gevallen wordt er toch niet gekozen voor het kopen van aandelen, maar wordt de losse activa aan de verkoper verkocht. Dit kan fiscale redenen hebben.

Eenmanszaak, V.o.f. of C.V.

Als de webwinkel wordt geëxploiteerd binnen een eenmanszaak of personenassociatie (de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap bijvoorbeeld) zult u de de losse activa en eventueel passiva dienen over te nemen.

Nauwkeurig omschrijven

Dat laatste is niet eenvoudig omdat in het overname contract nauwkeurig dient te zijn omschreven wat er wordt overgenomen en wat niet. Daarnaast dienen ook de contracten te worden overgenomen of omgehangen. En wie garandeert dat de leverancier ook bereid is aan u te leveren bijvoorbeeld. Of denk aan de situatie dat de payment service provider kans ziet u een nieuw -voor u ongunstiger- contract voor te leggen. Controleer dus of de contracten over te nemen zijn, als dat niet het geval is dient u voor de definitieve overname bij de leveranciers langs te gaan om te kijken of zij ook bereid zijn u te leveren tegen dezelfde voorwaarden. In de letter of intent kunt u hierover iets opnemen en daarvan ook eventuele volgende stappen laten afhangen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wat voor een programmatuur wordt er voor de webwinkel gebruikt? Als dat open source is, is de programmatuur doorgaans relatief eenvoudig over te nemen. Als dit echter niet het geval is, de programmatuur is bijvoorbeeld door een gespecialiseerd bedrijf op maat gebouwd, of er is gebruik gemaakt van webwinkelprogrammatuur op basis van Application Service Providing of Software as a Service (respectievelijk ASP en SaaS), dan dient met goed te kijken of de programmatuur ook daadwerkelijk is over te nemen.

Licentieprogrammatuur

In het geval van programmatuur die in licentie verleend is, dient te worden gekeken naar of de leverancier zijn licentie bereid is te blijven verlenen. Dit geldt niet alleen bij een passiva-activa-transactie maar ook bij koop van aandelen. In het licentiecontract kan namelijk staan dat bij veranderende zeggenschap zij de licentie bijvoorbeeld kunnen intrekken of -ten nadele van u- kunnen aanpassen. Het is dus zaak dat alle documentatie van de programmatuur door u in te zien is.

De vendor lock in gaat op deze wijze natuurlijk wel op u over.

Programmatuur op basis van ASP/SaaS

Als de in gebruik zijnde programmatuur wordt geleverd op basis van ASP/SaaS dan zou dit in de basis geen problemen hoeven op te leveren in het geval van de koop van aandelen. Immers, dan blijf het contract aan de rechtspersoon hangen, tenzij er in de overeenkomst staat dat de leverancier het contract kan opzeggen bij veranderend zeggenschap.

Bij de activa-passiva-transactie dient u het contract dus over te nemen als de leverancier bereid is medewerking te verlenen, of zelf een contract bij die leverancier af te sluiten. In dat laatste geval moet u maar hopen dat de leverancier u ook een data migratie offreert.

Zelfbouw

Het kan ook voorkomen dat de programmatuur in eigen beheer gebouwd is. Let er dan op dat de auteursrechten daadwerkelijk berusten bij de rechtspersoon waarvan u de aandelen koopt. Het kan zo zijn dat de auteursrechten bijvoorbeeld berusten bij bijvoorbeeld een bovenliggende holding.

In het geval van een activa-passiva-transactie dienen de auteursrechten altijd middels een separate akte te worden overgedragen.

Voorraad

Sommige webwinkels zijn voorraadhoudend. Let er in dat geval op dat u de voorraad onbezwaard overneemt. Dus zonder rechten van derden als bijvoorbeeld pandrecht.

Conclusie

De verkoop van een webwinkel verschilt wezenlijk niet met de verkoop van een willekeurige andere onderneming met daarbij wel extra specifieke juridische aandachtspunten. Staat u op het punt een webwinkel te verkopen of over te nemen, en heeft u daarbij juridische ondersteuning nodig? Nodig ons dan eens uit voor een vrijblijvend gesprek.