eIDAS

En de gemiste kans om het concept elektronische authentieke akte wettelijke te verankeren. DOBV Dit voorontwerp, dat ik hierna DOBV zal noemen (“Digitale Oprichting Besloten Vennootschap”) is een implementatie van een Europese richtlijn (Richtlijn (EU) 2017/1132) die zegt dat in de lidstaten vanaf 1 augustus vennootschappen digitaal...

De Commissie heeft een wetsvoorstel ingediend voor een raamwerk voor een Europese Digitale Identiteit, die de huidige eIDAS-verordening herziet, en hierdoor meer handen en voeten krijgt. Huidige eIDAS: eID’s en vertrouwensdiensten De huidige verordening beoogt te zorgen voor een goede werking van de digitale interne markt door...

Geschil over rechtsgeldige ondertekening geldleningsovereenkomst Kredietverstrekker stelt dat zij een rechtsgeldige overeenkomst van borgtocht met Gedaagde heeft gesloten zodat zij, nu het bedrijf haar verplichtingen naar aanleiding van de kredietverstrekking niet nakomt, hem als borg mag aanspreken om deze verplichtingen na te komen. Kredietverstrekker heeft gemotiveerd...

Wellicht litle too late. Warmlopen langs de lijn Het is geen geheim dat het klimaat voor eID's in Nederland slecht is. Zo lopen er al jarenlang initiatieven warm, langs de lijn. Een voorbeeld daarvan is iDIN: een initiatief van Nederlandse banken op basis van de technologie van...