Hosting provider zorgplicht voor ‘geschikte’ hosting omgeving?

Hosting provider zorgplicht voor ‘geschikte’ hosting omgeving?

In deze zaak staat de vraag centraal in hoeverre een hostingdienstverlener de zorgplicht heeft om te zorgen voor een geschikte hosting omgeving en daarbij de opdrachtgever te ontzorgen.

De rechter in deze zaak zegt algemeen over de zorgplicht het volgende:

  • Nergens in de overeenkomsten staat dat hostingdienstverlener naast het leveren van twee managed servers andere diensten zou leveren, zoals advies- en consultancydiensten met betrekking tot de vraag welke server het best paste bij de webshop.
  • Daarnaast is komen vast te staan dat de geleverde server geschikt was voor de Magento-webshop. Van een schending van de zorgplicht door hosting provider is in zoverre dus geen sprake.

Probleem niet in server maar in code webshop

Het probleem zat hem bovendien niet in de server, maar in de code van de webshop. Het oplossen van de problemen met de code niet behoorde niet tot de verplichtingen van de hostingdienstverlener. Ook in zoverre is dus geen sprake van een schending van de zorgplicht door hostingdienstverlener.

Hostingdienstverlener verplicht tot ontzorgen?

Ten slotte heeft opdrachtgever onvoldoende onderbouwd dat hostingdienstverlener niet heeft voldaan aan haar verplichting om opdrachtgever te ontzorgen bij problemen en die problemen op te lossen. Hostingdienstverlener heeft onweersproken aangevoerd dat zij zich heeft ingespannen om de snelheidsproblemen van de webshop op te lossen. Dat is iets anders dan het oplossen van de problemen in de code van de webshop, waartoe hostingdienstverlener zoals gezegd niet verplicht was. Hostingdienstverlener heeft opdrachtgever aldus ontzorgd voor zover dat binnen haar rol als hostingdienstverlener mogelijk was. Daarmee heeft zij voldaan aan haar zorgplicht.

Raadpleeg hier de uitspraak: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:3189