De nieuwe incassowet

De nieuwe incassowet

Ik doe af en toe ICT-incasso, en dan wordt mijn vordering tot vergoeding buitengerechtelijke incassokosten soms afgewezen. De kantonrechter motiveert het dan als volgt:

De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen. Eisende partij heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier.

Hier zie je dus dat je altijd verweer kon voeren tegen de buitengerechtelijke incassokosten. Ik zeg met nadruk, kon.

Ik doe af en toe ICT-incasso, en dan wordt mijn vordering tot vergoeding buitengerechtelijke incassokosten soms afgewezen. De kantonrechter motiveert het dan als volgt:

De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen. Eisende partij heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier.

Hier zie je dus dat je altijd verweer kon voeren tegen de buitengerechtelijke incassokosten. Ik zeg met nadruk, kon.