Alan Turing op 50 pond biljet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

Alan Turing op 50 pond biljet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze Alan Turing op het biljet van 50 pond gezet. Een eer die de man zeker toekomt.

Alan Turing is namelijk de man die gedurende de Tweede Wereldoorlog met een decoderingsapparaat en een gezonde dosis doorzettingsvermogen de versleutelde berichten van de Duitsers wist te decoderen. In retrospectief zou je de man een computerpioneer kunnen noemen.

Daarnaast heeft de man ook bijgedragen aan wat we vandaag de dag artificiële intelligentie noemen.

De vraag is echter of de man zelf wel zo blij geweest zal zijn met zijn beeltenis op het biljet.

Het treurige is namelijk dat Alan in 1952 werd gearresteerd voor homosexuele handelingen die in het Verenigd Koninkrijk onder section 11 of the Criminal Law Amendment Act 1885 verboden waren. Hij werd voor de keuze gesteld: een jaar brommen of experimentele chemische castratie. Hij “koos” voor het laatste. Hij overleed in 1954. Officiële doodsoorzaak is zelfmoord. In 2013 is er postuum gratie verleend. Postuum eerherstel zoals dat zo mooi heet.

Heden ten dage zouden we de vervolging van Alan door het Verenigd Koninkrijk zien als in strijd met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Bijvoorbeeld artikel 8 van het EVRM.

Toen zag men dat in het Verenigd Koninkrijk blijkbaar anders. Waarbij opgemerkt moet zijn dat het EVRM ook door het Verenigd Koningrijk in 1950 in Rome is ondertekend. Ongeveer twee jaar voor de aanhouding van Alan.