Stand van zaken Wet DBA

Stand van zaken Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA was opgeschort tot einde van dit jaar. De wet gold dus wel, maar er werd niet gehandhaafd. Alleen als er sprake was van kwaadwillende opdrachtgevers kon men een naheffing en boete verwachten.

Het handhavingsmoratorium, zoals dat zo mooi heet, is thans verlengd totdat de Wet DBA is vervangen door een nieuwe regeling. Dat is naar alle waarschijnlijkheid 1 januari 2021. Het handhavingsmoratorium is derhalve tot die datum verlengd.

Dit is overigens geen vrijbrief. Na controle en waarschuwing van Belastingdienst, kan een opdrachtgever alsnog een naheffing en boete verwachten als de opdrachtgever de situatie van schijnzelfstandigheid onveranderd laat na de waarschuwing.

Hoe gaat het worden?

De vervangende wet zal straks drie groepen kennen. Een groep die onder een bepaald (laag) uurtarief werkt. Van die groep wordt automatisch aangenomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Dan is er een groep die binnen een bepaalde bandbreedte qua uurtarief opereert. De middengroep. Die groep dient op straks op internet samen met opdrachtgever een webmodule te gebruiken waarbij aan de hand van vragen wordt vastgesteld of er sprake is van zelfstandigheid. Als er voldoende sprake is van zelfstandigheid volgt er een opdrachtgeversverklaring.

De derde groep is de groep die werkt met een hoog uurtarief. Bij deze groep kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van een opt-out aangeven dat zij opdrachtnemer beschouwen als zelfstandige die niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en dat er derhalve geen inhoudingen en premies verschuldigd zijn.

Het lijkt derhalve weer op de VAR. Waarbij je online als opdrachtnemer een aantal vragen diende in te vullen. Met dien verstande dat een belangrijk criterium nu het uurtarief is.

De ratio is dat als je als opdrachtnemer een hoog uurtarief hebt, je prima in staat bent om noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Bij een heel laag uurtarief is er vaak geen ruimte voor opdrachtnemer om noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Die groep moet beschermd worden.

Wie hier last van hebben -indien en voor zover ze er nu al geen last van hebben onder de Wet DBA- zijn opdrachtgevers in de platformeconomie. Bijvoorbeeld maaltijdbezorgers die zelfstandige “riders” in dienst hebben die eigenlijk voor veel te weinig de maaltijden bezorgen. Maar ook meer gevestigde namen die pakketjes bezorgen, waarbij bezorgers als ZZP-er “in dienst” zijn en per pakket betaald (weinig) betaald krijgen, gaan hier last van krijgen.

Modelovereenkomsten Belastingdienst

Het enkele feit dat handhaving is opgeschort wil nog niet zeggen dat u geen gebruik dient te maken van een van de goedgekeurde modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Want zoals gezegd – de Wet DBA geldt wel gewoon.

Ons advies daarbij is om een passend model te kiezen en die -waar dat mag van de Belastingdienst (in de modellen staat aangegeven waar dat kan en mag)- op maat te maken. Zo is in veel modellen niets geregeld over intellectuele eigendomsrechten bijvoorbeeld.

Indien u daarbij hulp nodig heeft, staan wij graag voor u klaar.