De AVG en foto’s van personen in de publieke ruimte

De AVG en foto’s van personen in de publieke ruimte

We werden opgeschrikt door het bericht dat gemeente Boxmeer de website kermisboxmeer.nl offline had gehaald omdat daar wellicht foto’s op zouden staan waar mensen zich zelf op zouden herkennen en dan met de AVG in de hand hun rechten jegens de gemeente zouden willen uitoefenen.

Ondertussen is de website kermisboxmeer.nl online.

Maar hoe zit dat nu precies met foto’s in de publieke ruimte?

Dit is precies een van de zaken die bij behandeling van de AVG en de Uitvoeringswet AVG in de Tweede kamer aan de orde kwam.  Het voorbeeld dat daar gegeven werd, is een foto van de Dam waarbij op de foto voorbijgangers te zien zijn.

Daar is bij de behandeling over gezegd dat als er een onevenredige inspanning geleverd moet worden om die voorbijgangers te identificeren er eigenlijk geen sprake kan zijn persoonsgegevens als bedoeld in de AVG, waardoor er prima een foto van de Dam gemaakt kan worden, met daarop voorbijgangers.

Ik kende de foto’s niet die op de website kermisboxmeer.nl stonden, maar ik kan mij zo voorstellen dat je een onevenredige inspanning moest verrichten ten einde de kermisbezoeker te identificeren.

Maar aan de andere kant denken burgers / betrokkenen nogal snel dat zij hun rechten kunnen uitoefenen waardoor er voor de toch al druk bezette ambtenaren een heel ander soort kermis kan ontstaan waar men geen trek in had. Voorstelbaar.