Samen doel en middelen vaststellen – joint controller

Samen doel en middelen vaststellen – joint controller

We krijgen deze vraag vaak:
Wat als twee verwerkingsverantwoordelijken samen het doel en de middelen vaststellen, moeten die partijen onderling dan iets regelen, zoals bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst?

De AVG geeft daar antwoord op. Als twee verwerkingsverantwoordelijken samen het doel en de middelen hebben vastgesteld is er sprake van een joint controller. De AVG zegt dat dat die twee verwerkingsverantwoordelijken een regeling dienen overeen te komen waarin zij een aantal zaken op transparante wijze vastleggen. Bijvoorbeeld over hoe de uitoefening van de rechten van betrokkenen door betrokkenen opgevolgd kunnen worden.

De AVG zegt dan ook dat je in privacy statement de voor betrokkenen belangrijkste afspraken uit die hiervoor bedoelde regeling, dient op te nemen. Je hoeft dan de hiervoor bedoelde regeling niet integraal in je privacy statement op te nemen, het gaat om de “wezenlijke inhoud”, aldus de AVG.

Uitgangspunt daarbij is natuurlijk dat betrokkenen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Zo moet er dus voor de betrokkenen een contactpunt worden aangewezen.

De AVG voegt daar nog aan toe dat de betrokkenen, ongeacht wat in de regeling is opgenomen, altijd hun rechten jegens elke verantwoordelijke kunnen uitoefenen. Een soort hoofdelijke aansprakelijkheid.