BOEK: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) – Handvatten voor Verwerkers

BOEK: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) – Handvatten voor Verwerkers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) is een nieuwe fase in de bescherming van de privacy. De verordening brengt een web aan regels mee voor zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. Ook de verwerker (ICT-dienstverleners) is een actor in de keten die onder de AVG/GDPR een eigen wettelijke verantwoordelijkheid heeft. Maar wat voor gevolgen heeft de AVG/GDPR voor de ICT-dienstverleners c.q. verwerkers? De verwerkingsverantwoordelijke is hoofdzakelijk belast is met de verplichtingen met betrekking tot de AVG/GDPR. In de praktijk besteedt de verwerkingsverantwoordelijke werkzaamheden uit waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Welke verantwoordelijkheden rusten op de verwerker en waar liggen de grenzen voor het doorcontracteren van AVG/GDPR-verplichtingen door de verwerkingsverantwoordelijke?

Deze pocket belicht de AVG/GDPR vanuit het perspectief van de verwerker. Het bespreekt de kaders die de AVG/GDPR geeft voor de verwerking van persoonsgegevens. Bijzonder aan deze pocket is dat de AVG/GDPR bondig en duidelijk wordt beschreven, en  aan het einde van elk hoofdstuk worden concrete handvatten geboden die verwerkers kunnen helpen bij de implementatie van de AVG/GDPR.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR) - Handvatten voor VerwerkersWilt u deze pocket bestellen (€ 14,95 inclusief BTW)?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wilt u deze pocket downloaden?

Download het hier.

 

 

 

Inhoudsopgave pocket

1 VOORWOORD
2 INHOUDSOPGAVE
3 VERORDENING, ALS EEN DECREET
4 REIKWIJDTE AVG
5 BEGRIPPEN EN TERMINOLOGIE
6 BEGINSELEN
7 ROLLEN
8 INFORMATIEVERPLICHTING
9 ADRESSATEN
10 GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING
11 BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS EN JEUGDIGEN
12 IDENTIFICATIENUMMERS
13 TOESTEMMING
14 TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
15 VERWERKERSOVEREENKOMST
16 SUB-VERWERKERS
17 VERWERKINGEN BUITEN E.E.R. EN BREXIT
18 PRIVACY IMPACT ASSESSMENT [PIA]: GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING
19 TOEZICHTHOUDERS
20 SANCTIONERING EN DE BESTUURLIJKE BOETE
21 RECHTEN VAN BETROKKENEN
22 REGISTRATIE VAN VERWERKING
23 FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
24 DATALEKKEN
25 STATISTISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN, DIRECT MARKETING
26 E-PRIVACY VERORDENING
27 WAT TE DOEN?